مرکز توسعه و تحقیقات اٌمگا :

مجموعه گروه شرکتهای تولیدی "اُمگا فود تکنولوجیز" خود را نه تنها به عنوان تولید کننده و ابداع کننده بلکه به عنوان "دکتر صنایع غذایی" معرفی مینماید و به عنوان یک سیستم عملیاتی- تجویزی کاردان، همیشه و هر جا در کنار مشتریان و مصرف کنندگان محترم محصولات خود می باشد.

گروه دارای مرکز تحقیق و توسعه ای است، که امکان تحلیل و توسعه، ساخت ترکیبات وطعمهای لازم برای محصولات
تولید کنندگان نهایی را فراهم مینماید. این مرکز دارای کادری مجرب می باشد که توسط کارشناسان ماموریتی خود به اطلاعات روز صنعت جهانی غذا اشراف دارند، و مهمترین مسئولیت و وظیفه خود میداند تا با همکاری مستقیم با کارشناسان مشتری و تولید کنندگان نهایی به نیازهای آنها پی برده و بهترین راه حل را پیشنهاد و ارائه نماید .  

کارشناسان شاغل در مرکز تحقیق و توسعه یا دفاتر گروه دارای ملیتهای مختلف میباشند، که این امکان را فراهم نموده است تا کارشناسان و مسئولین دست اندر کار در سیستم تولید محصول نهایی، مواد مورد نیاز برای تولیدات خود را عاری از مواد غیر مجاز کشوری و مخصوصاً متناسب با ذائقه جامعه و بازار فروش خود ایجاد نموده و  در دسترس قرار دهند.  

گروه شرکتهای اٌمگا ادعا دارد، که با داشتن سیستم منظم تجزیه و تحلیل، دستاوری، تولید و کنترل، تضمین کننده ثبات پارامترهای کیفیت محصولات تولیدکنندگان مواد غذایی می باشد. طیف وسیع مواد افزودنی غذایی اٌمگا فرصتی را مهیا می سازد تا از آنها به عنوان بخشی از دستور غذای (recipe) نهایی تولید شده مطابق با فناوری سنتی و همچنین از نظر الزامات خاص شرایط تولید استفاده شود.  

ما پارامترهای متنوعی را مورد توجه قرار می دهیم که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

جزییات نهایی محصولات غذایی، ویژگیها و عملکرد ترکیبات و افزودنیهای مورد استفاده، سودمندی و یا کمبود آن، نیازهای بازار مصرف، مواد در دسترس و همچنین اولویتهای مشتریانمان.


برو بالا