افزودنی های غذاهای آماده و نیمه آماده 

محصولی در این شاخه وجود ندارد.
افزودنی های غذاهای آماده و نیمه آماده

شرکت امید مواد گستر آریا تامین کننده انواع مواد افزودنی صنایع غذایی میباشد.  شرکت ما افتخار این را دارد که با مواد اولیه طراحی شده متناسب با ذائقه ایرانی و با کیفیت بالا در خدمت واحد های صنایع غذایی کشورمان می باشد.

شرکت امید مواد گستر آریا تامین کننده انواع مواد افزودنی صنایع غذایی میباشد.  شرکت ما افتخار این را دارد که با مواد اولیه طراحی شده متناسب با ذائقه ایرانی و با کیفیت بالا در خدمت واحد های صنایع غذایی کشورمان می باشد.

بیشتر

زیرشاخه‎ها

امولسیفایر

امید مواد گستر آریا

تامین کننده امولسیفایر های غذاهای آماده و نیمه آماده میباشد.

استابیلایزر

امید مواد گستر آریا

تامین کننده استابیلایزر های غذاهای آماده و نیمه آماده میباشد.

طعم دهنده

امید مواد گستر آریا

تامین کننده طعم دهنده های غذاهای آماده و نیمه آماده میباشد.

نگهدارنده

امید مواد گستر آریا

تامین کننده نگهدارنده های غذاهای آماده و نیمه آماده میباشد.

برو بالا